JANUARI

LÄNGMANSKA KULTURFONDEN 
– Deadline 15 januari 2022
– Projektstipendium för konst-, kultur- och litteraturprojekt.

FEBRUARI

HELGE AX:ON JOHNSONS STIFTELSE
 Deadline 1 februari 2022
 Resestipendium och förstudier inom konst-, kultur- och litteraturprojekt

NORDISK KULTURFOND: PROJEKTSTÖD
 Deadline 1 februari 2022
– Projektstipendium för nordiska samarbeten inom konst, kultur och litteratur

KUŠ! COMICS RESIDENCY
 Deadline för 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline i februari.
– Residens i Riga för serieskapare under 1-2 månader, kostnad 300 euro/mån. Om du beviljas stipendiet kan du söka internationellt resebidrag från Konstnärsnämnden för att täcka kostnader för resa, boende m.m. under vistelsen. 

KULTURRÅDET: GRANTS FOR INTERNATIONAL PROMOTION OF SWEDISH LITERATURE AND DRAMA
– Deadline 10 februari 2022
– Internationella utbyten och nätverkande inom som möjliggör spridning av svensk litteratur utomlands eller kontakter mellan svenska och internationella litteraturscener (t.ex. i form av litteraturfestivaler, konferenser, marknadsföringskampanjer med mera) 

KONSTNÄRSNÄMNDEN IASPIS: UTLANDSRESIDENS 
– Deadline 17 februari 2022
– Residens i Berlin, Paris och New York, inkl. ateljéplats, bostad, uppehälle och resekostnader

KONSTNÄRSNÄMNDEN IASPIS: RESIDENS I STOCKHOLM
– Deadline 17 februari 2022
– Ateljéplats i Stockholm under 6 månader, samt uppehälle och resekostnader

KULTURRÅDET: PROJEKTBIDRAG – BILDKONST, FORM OCH KONSTHANTVERK
– Deadline 17 februari 2022
– Projektbidrag för utställningar, publika arrangemang och programverksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk

KONSTNÄRSNÄMNDEN: INTERNATIONELLT UTBYTE OCH RESEBIDRAG – BILD OCH FORM
– Deadline 23 februari 2022
– Resestipendium för att medverka i utställningar, residenser, arbetsvistelser, seminarier, konferenser och workshops utanför Sverige

MARS

FÖRFATTARFONDEN: ARBETSSTIPENDIUM
 Deadline 1 mars 2022
 Arbetsstipendium på 1 år, 3 år och 5 år för författare, översättare och bilderboksillustratörer  

FÖRFATTARFONDEN: SÄRSKILD BIBLIOTEKSERSÄTTNING
 Deadline 1 mars 2022
– Extra ekonomiskt stöd till författare, översättare och bilderboksillustratörer som har skapat många verk med hög kvalitet.

BYGGNADS KULTURSTIPENDIUM
– Deadline 1 mars 2022
– Projektstipendium för konst-, kultur- och litteraturprojekt på 15 000 kr.  

KULTURRÅDET: LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE INSATSER
– Deadline 17 mars 2022
– Projektbidrag för insatser och evenemang som främjar läsande och litteratur, t.ex. litterära kaféer och scener, läskampanjer m.m.

KONSTNÄRSNÄMNDEN: KULTURBRYGGAN – KONSTNÄRLIG FÖRNYELSE
– Deadline för våren 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline 26 mars och 3 september.
– Projektbidrag för konst,- kultur- och litteraturprojekt

KONSTNÄRSNÄMNDEN: KULTURBRYGGAN – KREATIV INFRASTRUKTUR
– Deadline för våren 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline 26 mars och 3 september.
– Projektbidrag för att etablera nya plattformar för konstnärlig förnyelse, idégenerering och konstnärlig produktion.

KONSTNÄRSNÄMNDEN: KULTURBRYGGAN – NYA FINANSIERINGSMODELLER
– Deadline för våren 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline 26 mars och 3 september.
– Projektbidrag för att stötta nya finansieringslösningar inom konst och kultur, samt för plattformar, metoder och nätverk som öka privat finansiering inom kultursektorn.

BILDUPPHOVSRÄTT: IR-ERSÄTTNING
– Deadline 31 mars 2022
– Ersättning till bildskapare som har publicerat bilder i böcker, tidningar och tidskrifter med ISBN- eller ISSN-nummer utgivna på den svenska marknaden. (Obs – även fanzines och självpublicerade verk räknas så länge de har ISBN-nummer.)

KONE FOUNDATION: SAARI RESIDENCE – INDIVIDUELLA SÖKANDE
– Deadline 31 mars 2022 kl 16.00 finsk tid.
– Residens i Mynämäki, Finland, och arbetsstipendium för 2 månaders arbete med ett konst-, kultur- eller litteraturprojekt.

KONE FOUNDATION: SAARI RESIDENCE – GRUPPER
– Deadline 31 mars 2022 kl 16.00 finsk tid.
– Residens i Mynämäki, Finland, och resestipendium för 2-4 veckors arbete med ett konst-, kultur- eller litteraturprojekt.

TEG PUBLISHINGS VISTELSESTIPENDIUM
– Deadline för våren 2022 saknas ännu. Under 2021 delades inget stipendium ut pga Covid-19-pandemin.
– Residens för 1 vecka i Ryssbält, söder om Kalix.

APRIL

LASSE O’MÅNSSONS NATURASTIPENDIUM
 Deadline 15 april 2022
 Residens 1 månad i drängstugan vid Sala silvergruva under perioden juni-augusti. 

 

MAJ

NORDISK KULTURFOND: PROJEKTSTÖD
– Deadline 2 maj 2022
– Projektstipendium för nordiska samarbeten inom konst, kultur och litteratur 

KULTURRÅDET: GRANTS FOR INTERNATIONAL PROMOTION OF SWEDISH LITERATURE AND DRAMA
– Deadline 5 maj 2022
– Internationella utbyten och nätverkande inom som möjliggör spridning av svensk litteratur utomlands eller kontakter mellan svenska och internationella litteraturscener (t.ex. i form av litteraturfestivaler, konferenser, marknadsföringskampanjer med mera) 

SVENSKA KYRKANS KULTURSTIPENDIER
– Deadline 17 maj 2022
– Projektstipendium för konst-, kultur- och litteraturprojekt som behandlar existentiella frågor och/eller tro. 

ESTER LINDAHLS RESESTIPENDIUM
– Deadline 17 maj 2022
– Resestipendium för konstnärer som är max 40 år gamla.

JUNI

KONSTNÄRSNÄMNDEN: INTERNATIONELLT UTBYTE OCH RESEBIDRAG – BILD OCH FORM
– Deadline 1 juni i 2022
– Resestipendium för att medverka i utställningar, residenser, arbetsvistelser, seminarier, konferenser och workshops utanför Sverige.

AUGUSTI

KONSTNÄRSNÄMNDEN: ASSISTENTSTIPENDIUM
– Deadline 31 augusti 2022
– Arbetsstipendum för nyblivna bild- och formkonstnärer under 5-10 månaders tid, där hälften av arbetstiden ska ägnas åt att assistera en mer erfaren kollega och hälften av arbetstiden till egna projekt.

SEPTEMBER

KONSTNÄRSNÄMNDEN: KULTURBRYGGAN – KONSTNÄRLIG FÖRNYELSE
– Deadline för hösten 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline 3 september.
– Projektbidrag för konst,- kultur- och litteraturprojekt

KONSTNÄRSNÄMNDEN: KULTURBRYGGAN – KREATIV INFRASTRUKTUR
– Deadline för hösten 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline 3 september.
– Projektbidrag för att etablera nya plattformar för konstnärlig förnyelse, i´dégenerering och konstnärlig produktion.

KONSTNÄRSNÄMNDEN: KULTURBRYGGAN – NYA FINANSIERINGSMODELLER
– Deadline för hösten 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline 3 september.
– Projektbidrag för att stötta nya finansieringslösningar inom konst och kultur, samt för plattformar, metoder och nätverk som öka privat finansiering inom kultursektorn.

KONSTNÄRSNÄMNDEN: PROJEKTBIDRAG – BILD OCH FORM
– Deadline 8 september 2022
Projektbidrag för konstprojekt inom bild och form. 

KONSTNÄRSNÄMNDEN: INTERNATIONELLT UTBYTE OCH RESEBIDRAG – BILD OCH FORM
– Deadline 15 september 2022
– Resestipendium för att medverka i utställningar, residenser, arbetsvistelser, seminarier, konferenser och workshops utanför Sverige.

KULTURRÅDET: KONSTNÄRLIGA PRODUKTIONSPLATSER
– Deadline 15 september 2022
– Bidrag till kollektivverkstäder för inköp av utrustning till konstnärlig produktion (t.ex. tryckpressar, risografer, datorer m.m.) eller för att genomföra utvecklingsarbete och kunskapsöverföring. 

KULTURRÅDET: PROJEKTBIDRAG – BILDKONST, FORM OCH KONSTHANTVERK
– Deadline 15 september 2022
– Projektbidrag för utställningar, publika arrangemang och programverksamhet inom bildkonst, form och konsthantverk

FÖRFATTARFONDEN: ARBETSSTIPENDIUM
 Deadline 20 september 2022
 Arbetsstipendium på 1 år, 3 år och 5 år för författare, översättare och bilderboksillustratörer 

OKTOBER

NORDISK KULTURFOND: PROJEKTSTÖD
– Deadline 3 oktober 2022
– Projektstipendium för nordiska samarbeten inom konst, kultur och litteratur 

KUŠ! COMICS RESIDENCY
 Deadline för hösten 2022 saknas ännu. Under 2021 var deadline 18 oktober.
– Residens i Riga för serieskapare under 1-2 månader, kostnad 300 euro/mån. Om du beviljas stipendiet kan du söka internationellt resebidrag från Konstnärsnämnden för att täcka kostnader för resa, boende m.m. under vistelsen. 

 

NOVEMBER

SVENSKA TECKNARE: KOPIERINGSFONDEN
 Deadline för 2022 saknas ännu. Förra deadline var 4 november 2021.  
 40 stipendier á 25 000 kr till illustratörer och grafiska formgivare som publicerat verk i Sverige

KONSTNÄRSNÄMNDEN: ARBETSSTIPENDIUM
 Deadline för 2022 saknas ännu. Förra deadline var 16 november 2021.  
 Arbetsstipendium på 1 år, 2 år, 5 år och 10 år för bild- och formkonstnärer.

DECEMBER

FINNISH COMICS SOCIETY: CUNE COMICS-IN-RESIDENCE
 Deadline 1 december 2021
 Residens i Helsingfors mellan 31 januari och 27 februari 2022, samt resestipendium och arbetsstipendium under samma period.

KONSTNÄRSNÄMNDEN: INTERNATIONELLT UTBYTE OCH RESEBIDRAG – BILD OCH FORM
– Deadline 3 december 2021
– Resestipendium för att medverka i utställningar, residenser, arbetsvistelser, seminarier, konferenser och workshops utanför Sverige.

KONSTNÄRSNÄMNDEN IASPIS: RESIDENS UTOMLANDS
– Deadline 3 december 2021
– Residens i Johannesburg och London 2022.